Grip op uw zaak

U wilt een accountant die met u onderneemt. Wij helpen met de boekhouding en geven adviezen. En door meer te automatiseren onderneemt u slimmer.

Grip op uw zaak

U wilt een accountant met gedegen kennis van u. Een sector specialist. Een coach. Wij zijn die accountant met bewezen sector kennis en coach ervaring.

Grip op uw zaak

Van den Berghe & Partners richt zich met volwaardige en persoonlijke advisering op de ZZP'er en MKB-onderneming. Een gedegen partner.
Sinds 1936, dus meer dan 80 jaar.

Met de fiets naar het werk

Met de fiets naar het werk

Duurzaamheid, beweging stimuleren, een extraatje voor het personeel. Het kunnen allemaal redenen zijn om werknemers te motiveren de dagelijkse reisafstand naar het werk op de fiets af te leggen. Alvorens u besluit een regeling te introduceren is het verstandig om een begroting te maken van de verwachte kosten.

Download themabrochure


Maatregelen coronacrisis - update 08/09/2020

Het kabinet heeft een aantal maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis met negen maanden verlengd, verdeeld in drie periodes van drie maanden. • Tijdvak 1 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. • Tijdvak 2 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. • Tijdvak 3 loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Download themabrochure

Maatregelen coronacrisis - update 08/09/2020

NOW-3

NOW-3

De derde tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) lijkt sterk op zijn voorgangers, maar wijkt op een aantal punten daarvan af. Nog altijd is de NOW een loonkostensubsidie voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% als gevolg van de coronacrisis. De NOW-3 geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De NOW-3 geldt voor werknemers, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt niet voor de dga. In de NOW-3 krijgen werkgevers de ruimte om de loonsom enigszins te laten dalen zonder gevolgen voor de hoogte van het subsidiebedrag.

Download themabrochure


Aannemen van personeel

Je bedrijf groeit en je hebt behoefte aan extra personeel. Het aannemen van personeel ligt dan voor de hand en lijkt zo makkelijk, maar er komt stiekem veel bij kijken. Zowel juridisch als fiscaal krijg je te maken met veel (gecompliceerde) regels. Waar moet je precies rekening mee houden?

Download themabrochure

Aannemen van personeel

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG heeft rechtstreekse werking en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.

Download themabrochure


Bedrijfsoverdracht

Je bedrijf groeit en je hebt behoefte aan extra personeel. Het aannemen van personeel ligt dan voor de hand en lijkt zo makkelijk, maar er komt stiekem veel bij kijken. Zowel juridisch als fiscaal krijg je te maken met veel (gecompliceerde) regels. Waar moet je precies rekening mee houden?

Download themabrochure

Bedrijfsoverdracht

De start van een onderneming

De start van een onderneming

Weet jij wat er komt kijken bij het opzetten van een onderneming? Wellicht kan deze bijdrage jou helpen om de stap te maken naar een eigen zaak. Het opstellen van een ondernemingsplan helpt je structuur aan te brengen en biedt steun bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Download themabrochure


Freelancen na de VAR

Bij het inhuren van freelancers willen opdrachtgever en -nemer vaak vermijden dat er tussen hen een dienstbetrekking bestaat of ontstaat. De wens om geen dienstbetrekking aan te gaan is daarvoor niet voldoende, er zijn namelijk enkele criteria die bepalen wanneer een arbeidsrelatie wordt gezien als een dienstbetrekking.

Download themabrochure

Freelancen na de VAR

Innovatieregelingen

Innovatieregelingen

Innovatie is de basis van economische groei. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten daarom diverse maatregelen in om innovatie te stimuleren. Denk aan subsidies, fiscale maatregelen, kredieten en participaties. We zetten enkele maatregelen voor jou op een rijtje. Dit overzicht geeft niet alle mogelijkheden weer; er zijn nog veel meer initiatieven die innovatie stimuleren.

Download themabrochure


Auto van de zaak

Voor veel werknemers is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde, voor veel werkgevers een administratieve en financiële last: de auto van de zaak. De beslissing om aan werknemers een auto van de zaak ter beschikking te stellen heeft nogal wat gevolgen. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de fiscale regels.

Download themabrochure

Auto van de zaak

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een rechtspersoon ben jij in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon: die aansprakelijkheid ligt in eerste instantie bij hem zelf. Toch zijn hier grenzen aan verbonden. Zolang jij de rechtspersoon naar behoren bestuurt, kan je weinig gebeuren. Neem je echter onverantwoorde risico’s of ga je je boekje te buiten, dan kun je wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, met alle (financiële) gevolgen van dien. Waar moet je op letten?

Download themabrochure


De auto van de ondernemer

Het is dé vraag waar ondernemers mee worstelen: zet ik de auto op de zaak of rijd ik hem privé? We zetten de voor- en nadelen overzichtelijk op een rijtje, zodat je een goede keuze kunt maken.

Download themabrochure

De auto van de ondernemer

De eigen woning

De eigen woning

Een eigen woning is een begrip dat met regelmaat voorbij komt in de media. Maar wat is nu ook alweer precies een eigen woning? En hoe zit het met de aftrek van hypotheekrente? In deze themawijzer vind je de belangrijkste fiscale wetenswaardigheden over de eigen woning.

Download themabrochure


Ontslag en transitievergoeding

Een werknemer mag je niet zomaar ontslaan: je moet daar gegronde redenen voor hebben en je ook houden aan de regels van het ontslagrecht. Doe je dit niet dan loop je het risico dat het ontslag ongeldig wordt verklaard en de arbeidsovereenkomst doorloopt, met alle (financiële) gevolgen van dien. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kent Nederland nieuw ontslagrecht, waardoor ook de ontslagprocedures zijn veranderd die gestart zijn op of na 1 juli 2015.

Download themabrochure

Ontslag en transitievergoeding

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Nadat de Wet werk en zekerheid (Wwz) daarin een aantal veranderingen heeft aangebracht, brengt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) de volgende wijzigingen aan.

Download themabrochure


Schenken

Schenken is het overdragen van vermogen wanneer de schenker nog in leven is, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Het doen van een schenking kan tot gevolg hebben dat schenkbelasting betaald moet worden. We vertellen je meer over de vrijstellingen die de heffing van schenkbelasting voorkomen of verminderen.

Download themabrochure

Schenken

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen worden opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een studie te financieren of een natuurgebied te beschermen. Zowel de vereniging als de stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat ze zelf kunnen deelnemen aan het economisch verkeer, maar ook rechten en plichten hebben. Hoe zit de organisatie ervan in elkaar en wanneer is zij verplicht belasting te betalen?

Download themabrochure


Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun werknemers vergoedingen en verstrekkingen geven. De werkgever is dit niet verplicht, maar zal dit in veel gevallen wel doen omdat het fiscaal voordeel oplevert voor hem en zijn werknemers. Fiscaal worden niet alle vergoedingen en verstrekkingen gelijk behandeld; sommige blijven onbelast, andere zijn belast. De werkkostenregeling bepaalt de manier waarop vergoedingen en verstrekkingen fiscaal worden behandeld.

Download themabrochure

Werkkostenregeling

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli 2015 ingevoerd en heeft gezorgd voor een aantal veranderingen in het arbeidsrecht. Met name de regels aangaande het aannemen en ontslaan van werknemers zijn veranderd. Je vindt de belangrijkste bepalingen terug in deze themawijzer.

Download themabrochure


Zakendoen met de eigen BV

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) verkeer je in de unieke positie om aantrekkelijk zaken te kunnen doen met de eigen BV. Je hebt de voorwaarden waaronder je zakendoet immers zelf in de hand. Zolang je het zakelijk houdt en de afspraken op papier vastlegt, is veel mogelijk en zijn er behoorlijk wat fiscale voordelen te behalen.

Download themabrochure

Zakendoen met de eigen BV

BTW – De belangrijkste zaken op een rij

BTW – De belangrijkste zaken op een rij

Iemand is ondernemer voor de btw wanneer hij zelfstandig activiteiten in het economisch verkeer verricht. Met de term “in het economisch verkeer” is bedoeld dat er een vergoeding staat tegenover de prestatie van de ondernemer. Het ondernemerschap voor de btw staat los van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. Een ondernemer moet btw in rekening brengen over de levering van producten en diensten die hij verricht.

Download themabrochure


Fiscale eenheid

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting kennen we het verschijnsel van de fiscale eenheid. Dit is echter niet hetzelfde. Een fiscale eenheid voor de vennootschap is niet automatisch een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en andersom! In deze brochure bespreken we alleen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Download themabrochure

Fiscale eenheid

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is bedoeld om de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers sneller een vast contract te geven. Het grootste deel van de maatregelen kent als ingangsdatum 1 januari 2020.

Download themabrochure